OM OSS

Vilka vi är och
varför välja oss som utbildningspartner!


Välkommen till Energi & Utbildning i Sverige. Vi är marknadsledande på distanskurser inom energi och inomhusmiljö. Sedan starten 2008 har över 1500 nöjda elever gått våra kurser. Våra kunder är både fristående konsulter, privata företag och offentlig sektor.

Våra kurser ligger alltid i framkant och är därmed alltid uppdaterade i linje med nya direktiv. Du kan vara säker på att den utbildning vi erbjuder är det senaste inom området. Hos oss ger vi våra elever en upplevelse utöver det vanliga med god pedagogik för olika inlärningsstilar, kvalitativt innehåll och goda resultat. För att skapa bästa möjliga distansupplevelse erbjuder vi individuell support vid behov. Vi vill bidra till att våra elever ska omvandla kunskap till praktik och är noga med att du ska bli godkänd vid certifieringsprovet.Vi har 13 års erfarenhet av distansutbildning!

Vem är vår grundare och utbildningsledare Richard?

2008 grundade Richard Lindvall företaget Energi och utbildning i Sverige AB med missionen att tillgängliggöra högkvalitativa distansutbildningar vilket ger fler möjlighet att sturera och därefter arbeta med det personen brinner för, oavsett var deltagaren finns i Sverige. Han brinner för vår miljö och vill sprida budskapet om hur vi med hjälp av energieffektivisering och förbättrad inomhusmiljö kan minska vår miljöpåverkan.


Med 25 års erfarenhet inom branschen har Richard en bred kunskapsbas och även praktisk erfarenhet. Han har ingenjörsexamen inom energi och miljöteknik och är utbildad pedagog och brinner för att få individen att förstå oavsett vilken lärstil personen har samt för att överbrygga eventuella eller funktionshinder som dyslexi.


Referens:

”Richard Lindvall tillhör de mest kunniga konsulter och utbildare inom energieffektivisering av byggnader. Många pratar om behovet av energieffektivisering men alltför lite händer. Richard får saker att hända och levererar kloka och oftast enkla, kostnadseffektiva åtgärder som löser såväl långvariga inomhusmiljöproblem som höga energikostnader.” //Mikael Gustavsson, Energieffektiviseringsföretagen


Han började sin karriär inom branschen 1996 som VD för Nordisk Energi & Klimatteknik och arbetade med kompletta energientreprenader mot fastigheter. Richard arbetade sedan som lärare inom inomhusmiljö, energi och ventilationsteknik vid Räddningsverket i Rosersberg. Efter Räddningsverket ombildades till MSB lades skolan i Rosersberg ned varpå Richard anställdes som energispecialist på Statens Fastighetsverk, med energi och klimatoptimering av Sveriges kulturhistoriska byggnader.


För att lyfta några övriga meriter så sitter Richard med i Energieffektiviseringsföretagens expertpanel och blev 2017 utsedd till Årets Visselpipa av Transparency International för att ha bidragit till att allvarlig korruption inom Statens Fastighetsverk kunde komma fram i ljuset. Richard samordnar med uppdrag av Energieffektiviseringsföretagen EEF även en tankesmedja/lobbygrupp med några av landets mest meriterade inom området samt är skribent bl.a. på Förvaltarforum


Vi på Energi & Utbildning i Sverige arbetar idag efter samma mission som Richard startade med 2008 och hoppas att du vill vara en del av vår resa! 


Vi som arbetar med utbildningarna är utbildade pedagoger och alltid behöriga inom de områden vi utbildar inom.

“Vi skulle uppnå energisparmålen idag om vi bara använder fastigheternas befintliga tekniker som det är tänkt och efter verkligt behov. Det handlar inte om att spara energi utan om att sluta slösa!"


"Gör man rätt kan man i många fall sänka energikostnaderna med 30 - 60% utan nämnvärda investeringar och samtidigt förbättra inomhusmiljön”


Richard Lindvall

grundare och utbildningsledare