Kontakta ossTveka inte kontakta oss om du några frågor!


 

 
 
 
 


Viktig information
angående nyhetsbrev!


Anmälningsfunktionen för nyhetsbrevet har utsatts för angrepp där databasen fyllts på med e-postadresser som inte önskat nyhetsbrevet. Vi har med anledning av detta blockerat hela databasen. Detta har medfört att nyhetsbrevet nått användare som inte registrerat sig för nyhetsbrevet. Vi arbetar med ärendet i mål att hitta ett brytdatum för när angreppet utförts. Detta drabbar troligen även er/dig som anmält dig för nyhetsbrevet då vi i dagsläget inte kan säkerställa att som åter behöver registrera dig för att ta del av informationen. Vi ber om överseende för detta. Vi ser nu över hur vi kan undvika detta framöver och återkopplar med mer information på vår hemsida när detta är löst.


Med vänlig hälsning


Richard Lindvall, VD
Energi och utbildning i Sverige AB

Ooops! Nåt gick fel, kontrollera dina uppgifter och försök igen tack :)
Grattis! Din prenumeration lyckades och du kommer nu får vår information.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

The SMS field must contain between 6 and 19 digits and include the country code without using +/0 (e.g. 1xxxxxxxxxx for the United States)
?