Gå någon av våra populära distansutbildningar 

Studera vart, när och i den takt som passar dig,
din familj eller ditt företag bäst.


Energiexpert

Nycertifiering


Kurs för dig som ska certifiera

dig till energiexpert.

Pris från 12.990 SEK

Energiexpert

Förnyelse


Kurs som förbereder dig inför
förenklad kunskapsprövning.

Pris från 6.490 SEK

Obligatorisk Ventilationskontroll 


Kurs för dig som ska certifiera dig
som funktionskontrollant ventilation

Pris från 8.490 SEK

Fysiska pärmar eller digitala.

I våra utbildningar ingår ett omfattande material som är relevant både för att klara certifieringsproven men även matnyttig referensmaterial som samlat ger det verktyg av kunskap för att utföra det uppdrag kursen är fokuserad på. Deltagaren kan välja att få fysiska eller digitala pärmar. Vid val av kurspaket Premium ingår fysiska kurspärmar som skickas med posten .

Digitala pärmar

Deltagaren väljer själv att skriva ut de kompletta kurspärmarna eller att komplettera pärmarna med material som deltagaren inte har sedan tidigare. Det kan som exempel vara onödigt att skriva ut Boverkets Byggregler, BBR om deltagaren redan har denna. 


Antal sidor i pärmarna för respektive kurs:
Energiexpert Nycertifiering innehåller ca. 1250 sidor.
Energiexpert Förnyelse innehåller ca. 520 sidor.
Funktionskontroll ventilation OVK innehåller ca. 1750 sidor. 


Deltagaren får även möjlighet att komplettera pärmarna med material ur vårt omfattande bibliotek med bland annat lathundar och tekniker som kylteknik, ventilationsteknik med beräkningar, byggteknik, el-system och mycket mer.

OVK, Energiexpert, utbildningar online, energi och utbildning