Energiexpert –

Förnyelse av certifikat

Distanskurs för dig som ska förnya din redan befintliga behörighet.

Pris från 4,900 SEK

Välj själv om du vill ha fysiska pärmar eller digitala!

Premium


Kurspärmar ingår

7.900  KR

ex moms

 • Tillgång till utbildningsportalen i 50 dagar 


 • Digitala pärmar (PDF)


 • Bearbetat textmaterial


 • Möjlighet till förlängd studietid vid särskild händelse


 • Personlig support under hela kursen


 • Personlig support även efter avslutad kurs


 • Ett omfattande bonusmaterial


 • Kurspärmar ingår


Standard


Populärast

6.500  KR

ex moms

 • Tillgång till utbildningsportalen i 45 dagar 


 • Digitala pärmar (PDF)


 • Bearbetat textmaterial


 • Möjlighet till förlängd studietid vid särskild händelse


 • Personlig support under hela kursen


 • Personlig support även efter avslutad kurs


 • Ett omfattande bonusmaterial


Basic


Bra för miljön och plånboken

4.900  KR

ex moms

 • Tillgång till utbildningsportalen i 15 dagar 


 • Digitala pärmar (PDF)

Välj själv om du vill ha fysiska pärmar eller digitala!

I våra utbildningar ingår ett omfattande material som är relevant både
för att klara certifieringsproven men även matnyttig referensmaterial
som samlat ger det verktyg av kunskap för att utföra det uppdrag
kursen är fokuserad på. Deltagaren kan välja att få fysiska eller digitala pärmar. Vid val av kurspaket Premium ingår fysiska kurspärmar som skickas med posten .


Fysiska pärmar
Väljer deltagaren att få de fysiska pärmarna skickade hem med posten
så innehåller dessa långt över 1000 sidor. De fysiska pärmarna innehåller bland annat kompletta regelverk som Boverkets byggregler BFS BBR 29.


Digitala pärmar

Deltagaren väljer själv att skriva ut de kompletta kurspärmarna eller att komplettera pärmarna med material som deltagaren inte har sedan tidigare. Det kan som exempel vara onödigt att skriva ut Boverkets Byggregler, BBR om deltagaren redan har denna. 


Kurspärmen till Energiexpert Förnyelse innehåller ca. 520 sidor.


Deltagaren får även möjlighet att komplettera pärmarna med material
ur vårt omfattande bibliotek med bland annat lathundar och tekniker
som kylteknik, ventilationsteknik med beräkningar, byggteknik, el-system och mycket mer.


Deltagare och syfte

Personer som avser att omcertifiera sig som Energiexpert s.k. förenklad kunskapsprövning.
Kursen behandlar både nivå N (enkla byggnader) samt K (komplexa byggnader).
Kursens syftar till förberedelse inför det skriftliga certifieringsprovet nivå N eller K.


Goda resultat

Våra elever har bättre resultat än dem som utbildat sig på plats hos våra
utbildningskollegor i branschen. Det är inte så konstigt. Att ta in all information
om lagtexter och regelverk på 2-4 dagar är väldigt mastigt. I våra distanskurser
kan du pausa, repetera och framförallt välja när det passar dig och din
omgivning bäst att studera.


Gott om tid

Du har full tillgång till utbildningsportalen i 45 dagar.
Där finner du allt utbildningsmaterial samt kontrollfrågor för att underlätta dina studier.


Personlig support

Tillgång till personlig support av undervisande lärare under hela kursen såväl efter avslutat utbildning.


Teori till praktik

Kursen innehåller extramaterial med praktiska övningar.


Försäkran

Vi lämnar inte dig som deltagare i sticket! Vi finns vi här för dig tills du blivit godkänd vid certifieringsprovet. Detta gör oss unika inom utbildningsbranschen.


Innehåll

 • Regelverk - inkluderar EU-direktiv, lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna lagar

 • Pedagogiska beräkningsmetoder för att ge korrekta åtgärdsförslag

 • Byggnaders energibalans och hur du upprättar en energibalans

 • Byggnaders klimatskal och konstruktioner 

 • Kyl och värmepumpssystem, värme-, ventilations-, styr- och regler och el-system

 • Byggnaders energiprestanda, nyckeltal

 • Energiberäkningsprogram

 • Besiktningsförberedelser och besiktningsförfarandet

 • Mall för energideklaration – praktisk genomgång för ifyllande av energideklaration

 • Ekonomisk utvärdering med beräkningsmetoder som ”payoff” respektive  ”LCC” 


Intyg

Vid avklarad utbildning får du ett utbildningsintyg som ska bifogas vid ansökan till certifieringsorganet.


Certifiering

Är du osäker på om du uppfyller kraven för certifiering - kontakta något av certifieringsorganen RISE eller Kiwa.


Tveka inte att kontakta oss om du har frågor och funderingar

kontakt@energiutbildning.se
08 - 588 00 130