Energiexpert –Förnyelse av certifikat

Distanskurs för dig som ska förnya

din redan befintliga behörighet.

Pris från 6,900 SEK

Energiexpert på distans 

Kursen vänder sig till dig som avser att certifiera dig som energiexpert men också till dig som ska delta i energiinventeringar, besiktningar, energianalyser och annat arbete där man behöver kunskaper om byggnadens energianvändning.


Kurserna är teoretiska blandat med praktiska övningar. De praktiska övningarna kan innebära att du ska planera en skarp besiktning vilken du får hjälp med under resans gång. Allt för att du som kursdeltagare ska bli så insatt i vad arbetet innebär som möjligt. I kursen för normal behörighet lär du dig hur klimatskärmen och de tekniska installationer tillsammans påverkar byggnadens energianvändning. För och nackdelar med olika effektiviseringsåtgärder. Lagar och förordningar som kringgärdar deklarationen.

Välj själv om du vill ha fysiska pärmar eller digitala!

Premium


Kurspärmar ingår

7.900 SEK 

ex moms

 • Tillgång till utbildningsportalen  i 45 dagar 


 • Digitala pärmar (PDF)


 • Bearbetat textmaterial


 • Möjlighet till förlängd studietid vid särskild händelse


 • Personlig support under hela kursen


 • Personlig support även efter avslutad kurs


 • Ett omfattande bonusmaterial


  • Kurspärmar ingår


  Standard


  Populärast

  6.900 SEK

  ex moms

  • Tillgång till utbildningsportalen  i 45 dagar 


  • Digitala pärmar (PDF)


  • Bearbetat textmaterial


  • Möjlighet till förlängd studietid vid särskild händelse


  • Personlig support under hela kursen


  • Personlig support även efter avslutad kurs


  • Ett omfattande bonusmaterial  Välj själv om du vill ha digitala eller fysiska pärmar!


  Fysiska pärmar
  Deltagaren får kursmaterialet skickat med posten. Utöver det kursmaterial som skickas kan deltagaren även skriva det denne önskar ur vårt omfattande bonusmaterial såsom lathundar och tekniker som kylteknik, ventilationsteknik med beräkningar, byggteknik, el-system och mycket mer.

  Digitala pärmar
  Väljer deltagaren digitala pärmar får denne själv skriva ut kursmaterialet i sin helhet eller de delar som behövs. Har deltagaren redan Boverkets byggregler BBR och annan litteratur så behövs detta givetvis inte skrivas ut. Kurspärm innehåller 515 sidor.   Deltagare och syfte

  Kursen är för dig som avser att personcertifiera sig till Energiexpert för att arbeta med uppdraget energideklarationer i byggnader och bli sakkunniga inom energi enligt PBL.


  Kursen behandlar både nivå N (enkla byggnader) samt K (komplexa byggnader).


  Kursens förbereder deltagaren inför det skriftliga certifieringsprovet.


  Goda resultat

  Våra elever har bättre resultat än dem som utbildat sig på plats hos våra utbildningskollegor i branschen. Det är inte så konstigt. Att ta in all information om lagtexter och regelverk på 2-4 dagar är väldigt mastigt. I våra distanskurser kan du pausa, repetera och framförallt välja när det passar dig och din omgivning bäst att studera.


  Gott om tid

  Du har full tillgång till utbildningsportalen i 45 dagar.


  Där finner du allt utbildningsmaterial samt kontrollfrågor för att underlätta dina studier.


  Personlig support

  Tillgång till personlig support av undervisande lärare under hela kursen såväl efter avslutat utbildning.


  Teori till praktik

  Kursen innehåller extramaterial med praktiska övningar.


  Försäkran

  Vi lämnar inte dig som deltagare i sticket! Vi finns vi här för dig tills du blivit godkänd vid certifieringsprovet. Detta gör oss unika inom utbildningsbranschen.


  Innehåll

  • Regelverk - inkluderar EU-direktiv, lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna lagar

  • Pedagogiska beräkningsmetoder för att ge korrekta åtgärdsförslag

  • Byggnaders energibalans och hur du upprättar en energibalans

  • Byggnaders klimatskal och konstruktioner 

  • Kyl och värmepumpssystem, värme-, ventilations-, styr- och regler och el-system

  • Byggnaders energiprestanda, nyckeltal

  • Energiberäkningsprogram

  • Besiktningsförberedelser och besiktningsförfarandet

  • Mall för energideklaration – praktisk genomgång för ifyllande av energideklaration

  • Ekonomisk utvärdering med beräkningsmetoder som ”payoff” respektive  ”LCC” 


  Intyg

  Vid avklarad utbildning får du ett utbildningsintyg som ska bifogas vid ansökan till certifieringsorganet.


  Certifiering

  Är du osäker på om du uppfyller kraven för certifiering - kontakta något av certifieringsorganen RISE eller Kiwa.  Tveka inte att kontakta oss om du har frågor och funderingar

  kontakt@energiutbildning.se
  +46 08  588 00 130