Välkommen till Energi & Utbildning
Marknadsledande distanskurser

med personlig support
Studera var och när det passar dig, din familj och arbete bäst!

Med våra distanskurser kan du pausa, repetera och framförallt välja när det passar dig och din omgivning bäst att studera.Våra elever får i jämförelse med andra utbildare bättre resultat på skrivningarna! 
Läs mer om fördelarna med distansstudier!


Du är aldrig ensam med dina studier!
Vi har personlig handledning
med videosupport!

Aktuella kurser 2024

Energiexpert-Nycertifering

Energiexpert Nycertifiering


Kurs för dig som ska certifiera
dig till energiexpert.

Energiexpert-Nycertifering

Energiexpert

Förnyelse


Kurs som förbereder dig inför
förenklad kunskapsprövning.

OVK - Obligatorisk ventilationskontroll

OVK - Obligatorisk ventilationskontroll


Kurs för dig som skall arbeta med funktionskontroll ventilation

Nya utbildningar hösten 2024

Energiexpert-Nycertifering

Praktisk energieffektivisering
i byggnader och verksamheter


Kommande kurs


Kurs som lär ut snabba och kostnadseffektiva åtgfärder för att kraftigt sänka en byggnads energikostnader

Energieffektivisering
i verksamheter

Kommande kurs


Verksamheter har i regel en stor potential att sänka de totala energikostnaderna. Kursen vänder sig till driftspersonal, förvaltare och chefer som tröttnat på höga energikostnader. 


Kursen är både en ögonöppnare för de som sitter på pengarna men främst för personaer som arbetar med drift och underhåll i verksamheter.  

Energi och Utbildning Sverige ab

Energieffektivisering

i byggnader


Kommande kurs


Omfattande kurs kring energieffektivisering av byggnader. Kursen behandlar alla energiförbrukare såsom ventilation, värme, kyla, belysning, styr och reglerteknik, regelverk kopplat till inomhusmiljö. 


Energieffektivisering i kulturhistoriska byggnader


Kommande kurs

Kurs i energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Kursen bygger på Energimyndighetens forskningsprogram Spara och bevara.


Läs gärna mer på:
https://sparaochbevara.se/

Om utbildningen Energieffektivisering
i byggnader och verksamheter

Skenande energikostnader
Bakgrunden till dessa kurs är skenande energipriser och ett vacklande elsystem som ger orimliga
energikostnader för fastighetsägare och verksamheter. Trösten är dock att vi kan göra mycket och
påverka kostnaderna mer än vad många tror. 


Enkla åtgärder
Det är ofta basala åtgärder som ger bäst resultat till inga eller mycket lågainvesteringar.

Stor potential
Använder vi energiresurserna rätt, i rätt plats i rätt tid så uppnås ofta en sänkning av de totala energikostnaderna med
mellan 30 - 80% lägre energikostnader och alltid med fokus på god inomhusmiljö.


Gör man rätt och alltid med fokus på god inomhusmiljö får man snabbt goda resultat.

 

En omättlig arbetsmarknad. 
Sveriges mycket kunniga energi och VVS-konsulter varav de flesta var födda på40-talet och upplevde energikrisen på 70-talet är för länge sedan pensioneradeutan att ha ersatts av yngre förmågor. Utbildningssystemet i Sverige bygger påvad eleven vill studera och inte på vad samhället behöver. För personer somutbildar sig inom energi och VVS-teknik är arbetsmarknaden omättlig. 

 

Inte en högskola men väl så god utbildning
Denna utbildning kan givetvis inte jämföras med en högskole alternativt civilingenjörsutbildning som behandlar så mycket mer än energisystem i byggnader. Denna  utbildning fokuserar på handgriplig och direkt metoder för att energieffektivisera på rätt och ett hållbart sätt. Vi ska inte göra om missagen från energikrisen på 1970-talet där ivern att spara energi ibland ledde till "sjuka hus" och stora problem med inomhusmiljön.  


Målgrupp:
Kursen lämpar sig för konsulter, förvaltare, teknisk driftspersonal,fastighetsägare samt de som på något sätt behandlar energieffektivisering. Ävenpolitiker och tjänstemän inom offentlig verksamhet och förvaltning har glädjeav denna kurs. 


Richard Lindvall som tagit fram denna kurs är en av landets främstaspecialister inom energieffektivisering inom byggnaders energisystem ochtekniker. Richard berättar att det egentligen inte handlar om att spara energiutan om att sluta slösa, det pratas ofta att åtgärda de så kallat lågt hängandefrukterna. Richard trycker i stället att vi fortfarande är i nivå att åtgärdarena fallfrukter. Det finns enorm potential att trimma in redan befintligainstallationer och dess tekniker och anpassa luft, värme, befuktning, kylningo.dyl efter den verkliga användningen. Detta uppmärksammade Richard bland annatunder utbrottet av Covid 19. Skolor, sporthallar, kontorskomplex som exempelvar i regel helt uppvärmda med ett luftflöde som om det vore full belastningmed brukare i byggnaderna. I Sigtuna kommun stängdes bland andra simhallar ochsportcenter under flera månader utan att anpassa värme och ventilation till dendå rådande situationen.Energiutbildning

Alltid uppdaterade

Våra utbildningar är alltid uppdaterade med det
senaste inom området.

Helt på distans

Studera vart, när och i den takt som passar dig
och ditt företag bäs.

Personlig support

Personlig support av undervisande lärare under hela kursen *


*Gäller ej Basic

Engagemang

Vårt engagemang finns kvar ända tills dess certifieringsprovet är godkänt. Det gör oss utan jämförelse unika i branschen.


Alla våra kurser är 100% på distans och bättre än kurser på plats

Kurserna OVK - Obligatorisk Ventilationskontroll och Enegiexpert genomförs genom vår egen utbildningsportal där finner du hela din kurs tillgänglig med inspelade lektioner och mycket mer. Studiemetodiken är enkel, du har dina pärmar framför dig och för varje flik finns inspelade lektioner som du kan repetera och pausa. Det är precis som att vara på plats i ett klassrum med den stora skillnaden att du bestämmer din studietakt helt själv.


Att gå en distanskurs hos oss 

Bokning av distanskurs sker via bokningsformuläret vid respektive kurs. Efter anmälan skickas inloggningskod till din angivna e-postadress.

Inloggningskoden ger dig tillgång till en utbildningsportal där du får tillgång till hela din kurs med inspelade lektioner som är kopplade till respektive flik i dina pärmar. När du gått igenom pärmarnas flikar är du klar med utbildningen. Vanligtvis levereras ditt utbildningsmaterial inom en vecka.


Flexibelt

Du studerar i din egen takt när det passar dig. Du har tillgång till kursen hela 45 dagar vilket ger dig goda möjligheter att ta till dig kursinnehållet i den takt som passar dig, ditt arbete, familj och efter dina förutsättningar bäst.

Studiemetodiken

Du har dina pärmar framför dig och för varje flik du vänder på i dina pärmar så finns inspelade lektioner som du kan repetera och pausa. Det är precis som att vara på plats i ett klassrum med den stora skillnaden att du bestämmer din studietakt vilket kan vara särskilt uppskattat om du inte studerat på länge. Lektionerna är pedagogiska och beskriver på ett lätt sätt allt från lagar till beräkningar. Tanken är att du ska lära dig och inte rusa igenom allt.


Välkommen med dina frågor!