Välkommen till

Energi & Utbildning

Vi erbjuder alltid ett basprogram med högkvalitativa utbildningar samt skräddarsydda kurser och utbildningar anpassade till er verksamhet.


Energiexpert – Nycertifiering

Energiexpert –Förnyelse av certifikat

OVK - ObligatoriskVentilationskontroll

Studera när, var och hur du vill!

I våra distanskurser kan du pausa, repetera och framförallt välja när det passar dig och din omgivning bäst att studera.


Vi finns här för dig!

Energiexpert-Nycertifering

Energiexpert Nycertifiering


Kurs för dig som ska certifiera
dig till energiexpert.

Energiexpert - förnyelse

Energiexpert

Förnyelse


Kurs som förbereder dig inför
förenklad kunskapsprövning.

OVK - Obligatorisk ventilationskontroll

OVK - Obligatorisk ventilationskontroll


Kurs för dig som skall arbeta med funktionskontroll ventilation

Energi och Utbildning Sverige ab

Välj själv om du vill ha fysiska pärmar eller digitala!


Traditionella kurspärmar är i många fall otidsenliga. Ett digitalt material minskar utsläppen av CO2 samt ger betydligt lägre priser för våra deltagare.

Energiutbildning

Alltid uppdaterade

Våra utbildningar är alltid uppdaterade med det
senaste inom området.

Helt på distans

Studera vart, när och i den takt som passar dig
och ditt företag bäs.

Personlig support

Personlig support av undervisande lärare under hela kursen *


*Gäller ej Basic

Engagemang

Vårt engagemang finns kvar ända tills dess certifieringsprovet är godkänt. Det gör oss utan jämförelse unika i branschen.


Alla våra kurser är 100% på distans

Kurserna OVK - Obligatorisk Ventilationskontroll och Enegiexpert genomförs genom vår egen utbildningsportal där finner du hela din kurs tillgänglig med inspelade lektioner och mycket mer. Studiemetodiken är enkel, du har dina pärmar framför dig och för varje flik finns inspelade lektioner som du kan repetera och pausa. Det är precis som att vara på plats i ett klassrum med den stora skillnaden att du bestämmer din studietakt helt själv.


Att gå en distanskurs hos oss 

Bokning av distanskurs sker via bokningsformuläret vid respektive kurs. Efter anmälan skickas inloggningskod till din angivna e-postadress.

Inloggningskoden ger dig tillgång till en utbildningsportal där du får tillgång till hela din kurs med inspelade lektioner som är kopplade till respektive flik i dina pärmar. När du gått igenom pärmarnas flikar är du klar med utbildningen. Vanligtvis levereras ditt utbildningsmaterial inom en vecka.


Flexibelt

Du studerar i din egen takt när det passar dig. Kurserna Energiexpert samt OVK är möjlig att läsa in på 4-5 dagar men vi rekommenderar att du reserverar en 14-dagsperiod med 2 – 3 timmar per dag vilket ger ett lugnt och bra upplägg. Du har tillgång till kursen hela 45 dagar vilket ger dig alla möjligheter att ta till dig kursinnehållet i den takt som passar dig och dina förutsättningar.

Studiemetodiken

Du har dina pärmar framför dig och för varje flik finns inspelade lektioner som du kan repetera och pausa. Det är precis som att vara på plats i ett klassrum med den stora skillnaden att du bestämmer din studietakt vilket kan vara särskilt uppskattat om du inte studerat på länge. Lektionerna är pedagogiska och beskriver på ett lätt sätt allt från lagar till beräkningar. Tanken är att du ska lära dig och inte rusa igenom allt.


Välkommen med dina frågor!