Ny utbildning!

Energieffektivisering i byggnader

Denna utbildning fokuserar på att ge deltagaren den kunskap som krävs för att utföra hållbara och  direkta åtgärder med mål att sänka de totala energikostnaderna i komplexa system. Energieffektivisering i byggnader

Ny och branschunik distansutbildning som ger deltagaren den kunskap som krävs för att på ett säkert och hållbart sätt utföra en direkt energieffektivisering i byggnader


Kursen är framtagen med anledning att samhället befinner sig i en svår situation med skenande energipriser. Deltagaren ska efter denna utbildning ha den kunskap som behövs för att vi tillsammans ska kunna minska skadeverkningarna som energikrisen medför för hela samhället.

 

Du som kursdeltagare kommer efter avslutad kurs att i egen regi kunna utföra betydande energieffektiviseringar samt analysera och åtgärda en fastighets totala energikostnader.

 

Kursansvarige Richard Lindvall är en av de mest framstående experterna på området  har utformat och tagit fram denna utbildning. Deltagaren får kunskap och förståelse för hur en energieffektivisering bör genomföras för att uppnå ett en så energieffektiv byggnad och verksamheter som möjligt utan att försämra inomhusmiljön. Utförs energieffektivisering på rätt sätt förbättras i regel inomhusmiljön. 

Energieffektivisering i byggnader

Kurslängd 14 dagar

Datum: 17 - 28 oktober

Introduktionspris

24.900 kr


Ord. pris 42.500 kr


ex moms

Kursen fokuserar på direkta och kostnadseffektiva åtgärder i byggnader. 


Utbildningens metod och upplägg

 • Kurslängd: 14 dagar 
 • 100% på distans
 • Flexibelt upplägg med lärarledda samt videolektioner
 • Tillhörande kontrollfrågor som säkerställer att deltagaren lärt sig hen ska.
 • Individuell uppstart med ansvarig lärare via videokonferensverktyget Google Meet 
 • Deltagaren får tillgång till ett omfattande studiematerial genom vår digitala utbildningsportal
 • Extra lärarstöd vid behov

 

Not:
Med tanke på att det är premiär för denna kurs så kommer vi som utbildare att ta hänsyn till detta genom att vara extra tillgängliga för frågor och handledning under hela utbildningen.

 

Vi har en lång och omfattande erfarenhet av distansutbildningar och utgår från att de planerade videolektionerna kommer att vara tillräckliga. Det viktigaste för oss är att varje enskild deltagare klarar kursen och därför ber vi dig att vara öppen för att extrainsatta möten kan vara nödvändiga.

  

Schemalagda videolektioner och möten:

Måndag 17 oktober : Kl. 08:15 – 10:30 (Obligatorisk)

Onsdag 19 oktober: Kl. 08:15 – 10:00

Fredag 21 oktober: Kl. 08:15 – 10:00

Måndag 26 oktober : Kl. 08:15 – 10:30 (Obligatorisk)

Onsdag 28 oktober: Kl. 08:15 – 10:00

Fredag 30 oktober: Kl. 08:15 – 10:00 (Obligatorisk)

 

Studietid:

Kurslängd 14 dagar.


Kursen målgrupp

 • Driftstekniker som arbetar med daglig drift av värme, ventilation, kyla, tappkall/tappvarm-vatten etc.
 • Konsulter inom VVS
 • Tekniska förvaltare,
 • Driftsledare
 • Energirådgivare
 • Strategiska personer som behöver kunskap om fastigheters potential som energieffektivisering i byggnader har såsom energisamordnare, förvaltare, fastighetsägare, (politiker)  

Om innehållet

Kursen är helomfattande och leds av pedagogiska lärare som har stor ämneskunskap i respektive delmoment. Utöver det kursen går igenom får deltagaren ett omfattande bonusmaterial som syftar till att deltagaren ska kunna fylla i eventuella kunskapsluckor.

 

Materialet i utbildningen är nedladdningsbart för att du ska kunna använda dig av det i dina framtida uppdrag.

  

Förkunskapskrav:

Kunskapskravet ser olika ut beroende på vilken målgrupp deltagaren tillhör:

 

 1. Praktiskt utförande av energieffektivisering:
  Om du som deltagare har för avsikt att arbeta med och utföra energieffektiviseringar så bör du ha en god kunskap om hur de olika teknikerna för värme, ventilation, kyla, tappkallvatten och tappvarmvatten fungerar. Samt grundläggande matematiska kunskaper.

 2. Strategisk person
  Om du som deltagaren har en strategisk yrkesroll och vill fördjupa dig inom energieffektivisering i byggnader så ställs inga krav då det i dessa fall handlar om att deltagaren ska få en god uppfattning om byggnaders potential att spara energi.

  Detta gäller som exempel; energisamordnare, förvaltare, fastighetsägare, politiker och många fler..

 

Personlig handledning och stöd

Du kommer att ha tillgång till personlig handledning av erfarna kurslärare under hela kursen för att varenda deltagare ska klara kursen. 

 

Teori till praktik

Kursen innehåller ett omfattande teorimaterial samt praktiska moment och övningar som är kopplade till teorin och regelverk. 

Innehåll 

 

Regelverk

 1. Regelverken som är kopplat till inomhusmiljö och vilka krav som ställs för olika verksamheter. Regelverk inkluderar EU-direktiv, lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna lagar

 

Hygien, hälsa och miljö,

 1. Föroreningar i inomhusluften som radon, mikroorganismer, ljus
 2. R1 Riktlinjer för
 3. Energieffektivisering och påverkan på den yttre och inre miljön
 1. specifikation av inneklimatkrav

 

Metoder:

 1. Besiktningsmetodik
 2. Pedagogiska beräkningsmetoder för att ge korrekta åtgärdsförslag
 3. Totalmetodik vid energieffektivisering.
 4. Tolkning av mätresultat
 5. Nyckeltal över energiförbrukning, energistatistik

 

Utbildningen går igenom följande tekniker:

 1. Solvärmeinstrålning, interna värmelasters påverkan på behov av kyla och värme samt hur behovet kan minskas
 2. IMD, Individuell mätning och debitering. Vi går igenom vad IMD är, fungerar och resultat som upnås med IMD.
 3. Värmeåtervinningsmetoder med kontroll och beräkningsmetod för verklig temperaturverkningsgrad i värmeväxlare.
 4. Ventilationsbehov. Vi går igenom hur man fastställer behovt av luftflöde samt hur detta kan omjusteras. 
 5. Termisk komfort, vad det är och hur placeraig av arbetsplatser och möblering påverkar den upplevda termoska komforten. 
 6. Fuktteori, om fuktens fysiska egenskaper kopplat till inomhusmiljö, skador orsakade av hög relativ luftfuktighet samt hur energibehovet varierar med luftens vatteninnehåll. 
 1. Värme och kylbehov,
 1. Grunderna för dimensionering av ventilationsbehov
 2. Behovsstyrd ventilation med variabelt flöde
 3. Filterteori
 4. Injusteringsgrunder för värme, ventilation och komfortkyla.
 5. Tappvarmvattensystem och sätt att minska energikostnaderna
 6. VVC-system och alternativa lösningar
 7. Värmesystem
 8. Dimensionering av värmekälla inkl. konsekvensanalys
 9. Injustering av värmesystem
 10. Byggnaders kylbehov
 11. Uppbyggnaden och egenskaper hos olika system för komfortkyla
 1. Energibesparingspotential i olika bygg och installationstekniska system
 2. Kartläggning samt lämpliga åtgärder inom följande tekniker:
 • Ventilation
 • Byggnadsfysik
 • Ventilation
 • Värmesystem
 • Värmekällor såsom fjärrvärme, olja, el, värmepumpar
 • Kyla och kyltekniker/system
  Tappvarmvattensystem
 • VVC (varmvattencirkulation)
 • Styr och reglersystem
 • Belysning
 • Elsystem och abonnerad effekt/huvudsäkring
 1. Övriga elförbrukare
 2. Effektiviseringsåtgärder i byggnader med kylsystem

 

Ekonomi:

Kostnadsanalys med utvärdering av effektiviseringsåtgärder.

Ekonomiska kalkyler med payoff och LCC

 

Beräkningar

Tekniska och ekonomiska kalkylmetoder

 

Praktiska övningar:

Praktiska övningar med energikartläggning och besparingsmöjligheter

 

Hjälpmedel och verktyg:

Mätinstrument, mättekniker
 

  Utbildningsbevis

  Efter avklarad utbildning och godkända prov erhålls ett utbildningsintyg som vidimerar att deltagaren klarat samtliga delmoment. 


  Vi lämnar ingen i sticket!

  Vi finns vi här för dig tills du har avklarat kursen. Vi har full förståelse för att det kan ta mer tid än planerat att ta till sig allt kursmaterial. Om du skulle behöva extra stöd, tid eller om det är något delmoment som känns extra svårt så kan du alltid boka in extra handledning med oss lärare. Vår omsorg gör oss unika inom utbildningsbranschen. Vi gör detta för att vi brinner för att ge alla människor möjligheten att vara med och göra samhället lite bättre!