Vi har kunskapen och viljan att
sänka era energikostnader. 

Nu kavlar vi  lärare upp ärmarna och hjälper fastighetsägare
att spara energi med direkta resultat i plånboken.


Vårt samhälle är mitt i en energikris. Vi som som utbildare vill hjälpa till med det vi är bäst på; 
-att energieffektivisera byggnader på ett sunt och hållbart sätt.

Case

Kungliga biblioteket

Stockholm

Halverad energianvändning, -på 1 månad!
Objekt: Kungliga biblioteket, Stockholm
Ägare: Staten. Förvaltare: Statens fastighetsverk. Kungliga biblioteket förvarar och vårdar Sveriges litterära kulturarv.

Energispecialist Richard Lindvall tillsammans med driftsledare Mickael Andersson, samt driftstekniker Jerry Andersson, Håkan Andersson och Mikael Östman arbetade under 1 månad i maj 2016 genomgående med att omjustera värme, ventilation, kyla, befuktning resp. avfuktning i byggnadens olika delar med stort fokus på bervarandeaspekt då

Arbetet bestod i huvudsak av justeringar efter det verkliga behovet av bland annat luftväxling där ventilationsflödet före omjustering hade ett luftflöde motsvarande behovet för 3500 personer. I verkligheten har det högsta antalet personer i byggnaden inte varit fler än 350 personer sedan invigningen.


Investering totalt: 0,5 mmkr
Energianvändning: 5 800 000 kWh/år

Besparing: 3 mmkr (2016 års energipris)
Energiklassning: G
Tappkallvattenanvändning: 12 000 M3/år

Efter åtgärder
Energianvändning: 3 000 000 kWh/år
Ny energiklassning: C
Tappkallvattenanvändning: 5 000 M3/år
#energieffektivisering #kostnadseffektiv #sparaenergi


EMREC AB
Arlandastad


Byggnaden uppfördes 2014 innehållande ett gym och kontor på 4000 m2. Trots att allt var nytt och fräsch fungerade ingenting som det var tänkt. Efter att vi äntligen kom i kontakt med Energi och utbildnings konsulter har vi äntligen fått ordning på dålig luft och komfortkyla. Dom fick på kort tid ordning på det många konsulter och firmor under flera år misslyckats med. 

Elias Melki- EMREC AB -


Besparing år 1: >450 000 kr
Energianvändning: 277 kWh/M2 och år
Energiklassning: G


Efter åtgärder: 84 kWh/M2 och år
Ny energiklassning: C

Det pratas ofta att åtgärda de lågt hängande frukterna men i många är realiteten i

nivå att åtgärda fallfrukter.


Det handlar egentligen inte om att spara,
-utan om att sluta slösa.Sisyfosgruppen

Wenngarn slottsområde


År 2013
Sisyfosgruppen förvärvar Wenngarns slottsområde. Fastighetsbeståndet var vid förvärvet slitet och vanskött. Området var ett problemområde med kriminalitet och otrygghet. Sisyfosgruppen lät restaurera beståndet med hållbar utveckling i fokus. I investeringarna ingick bland andra att installera tre värmecentraler med bergvärme som huvudsaklig värmekälla. Trots att Sisyfosgruppen investerat drygt 5 mmkr i upprustning av värmesystemen var energinotan hög. Energi och utbildning hjälpte oss spara över 1,5 mmkr redan första året. 


Olle Larsson 
Sisyfosgruppen


Investering totalt: 0 kr
Besparing år 1: > 1,5 mmkr
Energianvändning: 240 kWh/M2 och år

Energiklassning: G


Efter åtgärder:
Energianvändning: 78 kWh/M2 och år
Ny energiklassning: C

Bakgrund


Vårt samhälle är mitt i en energikris. Vi som som utbildare vill vara med och göra skillnad med det vi är bäst på, -att energieffektivisera byggnader och dess verksamheter. 


Under hösten 2022 breddar vi tillfälligt tjänsterna genom att erbjuda fastighetsägare och energiintensiva verksamheter vår direkta hjälp med att sänka de totala energikostnaderna.

Bakgrunden är att Sveriges två södra elområden SE03 och SE04 drabbas av elpriser som vi inte sett eller upplevt sedan Sverige elektrifierades på 1920-talet. Vi är mitt uppe i den svåraste energikris vi inte upplevt sedan 1970-talet. Prognosen för höst och vintern 2022 är att dygnsmedelpriserna i värsta fall kan tredubblas. Situationen är allvarlig och drabbar hela samhället på alla plan.

Svenska kraftnät varnar för det möjliga scenariot att sektionsvis koppla bort elförbrukare i elområde SE03 och SE04 vilket aldrig tidigare inträffat i Sverige.

Källa: SVT intervju med Niclas Damsgaard, chefsstrateg på Svenska Kraftnät
Länk till SVT 


Bästa medicinen i rådande situation är att optimera teknikerna för värme, ventilation, kyla med flera tekniker och därmed minska onödig energianvändning. Faktum är att vi inte skulle ha en energikris om Europas byggnader använder energin klokare.  


Vi hjälper hela Sverige:
Energi och utbildning i Sverige AB har dragit igång Energieffektiviseringståget i samarbete med tidigare elevers företag runt om i Sverige. Kravbilden på anslutna företag som går under EUIS paraply är att de arbetar med en helhetssyn enligt EUIS totalmetod då det är med helheten de absolut bästa resultaten uppnås. (Läs mer om EUIS totalmetod)

Målgrupp:
Vi riktar vår hjälp i första hand till energiintensiva företag och fastighetsägare såsom köpcentrum, offentlig sektor som skolor, sim och sporthallar, verkstäder, kontorskomplex o.dyl byggnader

Förväntat resultat:
EUIS totalmetod ger i regel en direkt besparing av energikostnaderna med mellan 30 – 60%.
Vi ger alltid en kostnadsfri första och övergripande kontroll för att båda parter ska
förstå vilken potential ni har.


Om oss:
Vi som vill hjälpa er är dels lärare och konsulter med stor kunskap om byggnader med dess samverkande tekniska system för värme, ventilation, klimatisering med kyla, befuktning, avfuktning och brukarbeteende. Vi har stora muskler genom ett landsomfattande nätverk av tidigare elever och deras företag. Kravet för att vara med på tåget är att respektive konsult har minst 5 års yrkeserfarenhet av energioptimering. Tillsammans med vårt energieffektiviseringståg vi kunna vara till stor hjälp runt om i Sverige. 

 
 
 
 
 
 
 

Potential med energieffektivisering

Potential att spara 30 - 60% av energikostnaderna utan investeringar
Potentialen är god att spara energi på ett klokt sätt. Vi ska inte göra om misstagen från 70-talets energikris som ibland medförde att bland andra åtgärder att ventilationen helt eller delvis stängdes. Åtgärder som ledde till problem meddålig inomhusmiljö och så kallat sjuka hus. Vi arbetar i stället med en helhetssyn där vi ser till brukarbeteende i samverkan med teknikerna för exempelvis värme och ventilation i samverkan. Är åtgärderna rätt minskar energikostnaderna väsentligt samt att inomhusmiljön i många fall blir bättre. 


Det finns enorm potential att trimma in redan befintliga installationer och dess tekniker och anpassa luft, värme, befuktning, kylning o.dyl efter den verkliga användningen. Detta uppmärksammade Richard bland annat under utbrottet av Covid 19. Skolor, sporthallar, kontorskomplex stod tomma men var i regel  uppvärmda samt full ventilation med ett luftflöde som om det vore full belastning med människor. I flertalet av Sveriges kommuner stängdes bland andra simhallar och sportcenter under flera månader utan att anpassa värme och ventilation till den då rådande situation.

Det är ofta basala åtgärder som ger bäst resultat till inga eller mycket låga investeringar.


Använder vi energiresurserna rätt, i rätt tid och på rätt plats efter det verkliga behovet så kan vi direkt sänka energikostnaderna med befintliga installationer med i snitt mellan 30-60%.

Direkt energieffektivisering


Kapar energikostnaderna genom att i första hand optimera energianvändningen efter verkligt behov.  Vi ser alltid till helheten. Detta ger i regel en  omedelbar effekt med sänka energikostnader och förbättrad inomhusmiljö. 

Kunskapen finns i hela Sverige

Sedan starten 2009 har Energi och utbilldning i Sverige AB utbildat över 1200 elever inom energi och VVS-teknik.  Vi har kontaktat våra tidigare elever som valt att ingå i en pool av energikonsulter med mål att hjälpa fastighetsägare att spara energi. Reponsen och viljan att hjälpa till är stor.


Våra tidigare elever kommer från olika företag runt om i Sverige vilket möjliggör att fastighetsägare runt om i landet kan få den hjälp som behövs. Vi som är lärare har även möjlighet att ge dessa individer support om de stöter på problem.