"Välkommen till våra utbildningar!"


Lagom till våren kommer vi med glädjande besked om vårt utökade program för höstterminen 2022.

Richard Lindvall


Kursprogram HT 2022


Mer information angående nya kurser läggs ut här inom kort. Använd kontaktformuläret om du vill
förboka eller anmäla ditt intresse för någon av dessa utbildningar. 

Vi tar emot 10 deltagare per kurs.

Komplett energiutbildning


Vi återlanserar äntligen vår mycket populära och uppskattade Komplett energiutbildning efter 6 års uppehåll. 


Detta är en utbildning för dig som skall arbeta med energieffektivisering och driftsoptimering av fastigheters klimatiseringssystem som värme, ventilation, komfortkyla, tryckluftssystem, el och belysningssystem, och alltid med fokus på god inomhusmiljö. Längd: 20 veckor.


Energieffektivisering i praktiken


Denna kurs lär deltagaren att arbeta metodiskt och praktiskt med att identifiera och åtgärda brister i systemen för värme, kyla, tappvarmvatten, belysningstekniker och mycket mer. Deltagaren lär sig även att beräkna och presentera kostnadseffektiva åtgärder. Längd: 5 veckor


Driftsoptimering och energieffektivisering


Detta är en utbildning för dig som skall arbeta med energieffektivisering och driftsoptimering av fastigheters klimatiseringssystem som värme, ventilation, komfortkyla, tryckluftssystem, el och belysningssystem, och alltid med fokus på god inomhusmiljö. 

Denna utbildning är för dig skall arbeta fokuserat på optimering och energieffektivisering av byggnaders energianvändning med i huvudsak befintlig teknik. Längd: 7 veckor